Informacje statystyczne i demograficzne mieszkańców Starachowic.

1. Statystyka ludności Starachowic według roku urodzenia plik

2. Staystyka ludności Starachowic w latach 2010-2015 plik

3. Wykres liczby ludności z podziałem na mężczyzn i kobiet na dzień 30-06-2016 rok plik

4. Liczba ludności z podziałem na płec w Starachowicach w przedziale wiekowym na dzień 30-06-2016 rok plik