Informacje statystyczne i demograficzne mieszkańców Starachowic.

1. Staystyka ludności Starachowic w latach 2010-2015 plik

2. Statystuka ludności Starachowice w latach 2016-2019 plik