ul. Radomska - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki
Oddział Chorób Wewnętrznych I o profilu Nefrologicznym
Oddział Chorób Wewnętrznych II i o profilu Gastrologicznym
Oddział Chorób Zakaźnych
Oddział Kardiologiczny
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddział Okulistyczny
Oddział Onkologiczny Dzienny
Oddział Pediatryczny
Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Salą Porodową
Oddział Rehabilitacyjny i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Stacja Dializ

źródło informacji: www.szpital.starachowice.pl
grafika: www.google.pl
Adres: ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
Telefon: 41 274 75 38
Znajduje się w: Opieka zdrowotna