Rynek w Starachowicach

Address: Rynek, 27-200 Starachowice, Polska
Piknik historyczno-wojskowy

Back