Place zabaw

Adres: Starachowice, ul. Konstytucji 3 Maja 25
Telefon: 41 274 17 07
Adres: Starachowice, ul. Kościelna
Telefon: 41 274 17 07
Adres: Starachowice, ul. Pustowójtówny
Telefon: 41 274 17 07
Adres: Starachowice, ul. Zakładowa
Telefon: 41 274 17 07
Adres: Starachowice, aleja armi krajowej
Telefon: 41 274 17 07