Uroczystość św. Barbary, patronki miasta

04.12.2017
Wysłany przez Adam Brzeziński

W tym roku po raz dziewiąty obchodzić będziemy w dniu 4 grudnia uroczystość św. Barbary jako patronki naszego miasta. Św. Barbara to również patronka ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli nasze miasto. Biorąc udział w uroczystości, chciejmy podziękować patronce za opiekę nad naszym miastem w minionym roku.

Program uroczystości przedstawia się następująco:
godz. 11:45 zbiórka przy kapliczce św. Barbary przy ul. W. Pileckiego,
godz. 12:00 wystąpienie prezydenta miasta,
godz. 12:10 procesja ulicami: W. Pileckiego, Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Westerplatte, Św. Barbary,
godz. 12:30 uroczysta suma odpustowa w kościele pw. Wszystkich Świętych.

Organizatorem uroczystości jest Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.