Uroczystość św. Barbary, patronki miasta

04.12.2017
Wysłany przez Adam Brzeziński

W tym roku po raz dziewiąty obchodzić będziemy w dniu 4 grudnia uroczystość św. Barbary jako patronki naszego miasta. Św. Barbara to również patronka ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli nasze miasto. Biorąc udział w uroczystości, chciejmy podziękować patronce za opiekę nad naszym miastem w minionym roku.

Program uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 17:30 zbiórka przy kapliczce św. Barbary przy ul. Witolda Pileckiego

godz. 17:35 wystąpienie okolicznościowe prezydenta miasta

godz. 17:40 procesja do kościoła Wszystkich Świętych ulicami: Pileckiego-Konstytucji 3 Maja-Bohaterów Westerplatte-Św. Barbary

godz. 18:00 Msza Święta dziękczynna za opiekę Barbary nad miastem i mieszkańcami

godz. 18:45 przedstawienie o życiu św. Barbary w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2

Organizatorem uroczystości jest parafia pw. Wszystkich Świętych oraz Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.