Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie 28.10.2019 - uroczysko Wykus

On 28.10.2019
Posted by Jacek Przepióra

Jubileuszowa 20-ta Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie powstała z potrzeby serca, aby oddać hołd poległym za Ojczyznę, przybliżyć i pokazać życie partyzantów w lesie i w czasie bitew oraz ich bohaterską śmierć za wolną Polskę dla przyszłych pokoleń, aby ocalić od zapomnienia bohaterów historycznych wydarzeń, miejsca oraz symboliczne mogiły na Wykusie. Tego zadania podjęli się instruktorzy i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Starachowice ze Środowiskowego Szczepu Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich oraz Koło Żołnierzy Armii Krajowej ŚZŻAK ze Starachowic.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem PDK był kpt. hm. Stefan Derlatka. Pierwsza Droga Krzyżowa odbyła się w 2000 roku i od tego czasu odbywa się co roku. Młodzież harcerska, szkolna, kombatanci, kapłani oraz ludność miejscowa spotyka się o godzinie 11.00 28 października przy kamieniu informacyjnym „Partyzancka Droga Krzyżowa” przy drodze Bodzentyn Wąchock w lesie siekierzyńskim.

Czas nabożeństwa z przejściem od I do XIV stacji trwa do dwóch godzin. Poszczególne stacje Męki Pańskiej wykonano w formie kapliczek i umocowano na drzewach.

Więcej informacji:

https://web.facebook.com/Partyzancka-Droga-Krzy%C5%BCowa-na-Wykusie-833180750150021/